UBI CARITAS
Ubi caritas est vera,
Deus ibi est.
Waar oprechte liefde heerst, daar is God
Congregavit nos in unum Christi amor. Exsultemus et in ipso iucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum. Et ex corde diligamus nos sincero.
Laten wij ontzag en liefde hebben voor God. En laten wij elkaar beminnen met een eerlijk hart. Wij moeten blij zijn en in liefde feestvieren.

Ubi caritas....

Waar....

Simul ergo cum in unum congregamur, ne nos mente dividamur, caveamus.
Cessent iurgia maligna, cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus.

 

Nu wij tezamen bij elkaar zijn gekomen, moeten wij zorgen, dat de harten niet gescheiden blijven. Maak een einde aan boze twisten en tweedracht. En Christus de Heer, moge in ons midden zijn.

Ubi caritas....

Waar....

Simul quoque cum beatis videamus glorianter vultum tuum, Christe Deus:
gaudium, quod est immensum atque probum, saecula per infinita saeculorum.
Amen
Verleen ons, goddelijke Christus, dat wij met de zaligen, in de glorie eens uw gelaat zullen aanschouwen: Een vreugde, die onmetelijk is en duurzaam, voor heel de eindeloze eeuwigheid. Amen.

Ubi caritas....

Waar....