PANGE LINGUA 
(sacramentslied)

Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium,
fructus ventris generosi,
rex effudit gentium.

 

Loof, mijn tong, het glorierijke
Lichaam en het kostbaar Bloed
van de Koning aller volken,
dat voor onze schuld voldoet,
uitgegoten als de losprijs.
Looft 't geheim dat leven doet.

 

Nobis datus nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

 

Hij, die uit de Maagd geboren
als een kind van ons geslacht,
God met ons werd en als zaaier
strooide 't woord met grote macht,
deed het wonder aller wond'ren
toen zijn loopbaan was volbracht.

 

In supremae nocte cenae
recumbens cum fratribus,'
observata lege plene
cibus in legalibus,
cibis turbae duodenae
se dat suis manibus.

 

Op de avond voor zijn lijden
ligt Hij met zijn broeders aan
en nadat met d’oude spijzen
Mozes' wetten is voldaan,
reikt Hij hun de nieuwe schotel,
biedt Zichzelf als spijze aan.

 

Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

 

't Vleesgeworden Woord des Vaders
spreekt een woord en brood wordt Vlees,
Christus' Bloed bevat de beker;
eet en drinkt, wees zonder vrees!
Schenk uw zinnen geen vertrouwen
slechts geloof versterk' uw geest!

 

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

 

Eren wij dan diep gebogen
dit zo heilig Sacrament.
d'Oude schaduw is vervlogen
voor dit nieuwe testament.
Wat de zinnen niet vermogen
worde door 't geloof gekend.

 

Genitori, Genitoque
laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.
Ere zij aan God de Vader,
en dat elke tong belijd'
dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft
en regeert in heerlijkheid;
lof ook aan de Geest: hun liefde
hun gelijk in majesteit.
Amen.