DE   KRUISWEG

Al sinds de 15de eeuw wordt het lijden van Jezus Christus uitgebeeld, eerst in 7, later in 14 staties. In kerken, langs wegen naar de kerk of bij kerkhof- en bedevaartskapellen werd het gebeuren van de lijdensweg van Jezus in afbeeldingen van allerlei aard zichtbaar gemaakt. De oorsprong daarvan lag in het gebruik om tijdens pelgrimstochten in het Heilig Land de verschillende staties van het lijden achtereen te bezoeken.  Dit leidde tot de wens om dit ook ver van Jeruzalem te beleven. Dit is mogelijke in de plaatselijke kruisweg.
Van statie tot statie kan de gelovige door het beschouwen van de lijdensweg van Christus zich in gedachten en gebeden in diens lijden verdiepen.
In de ontmoeting en confrontatie met Jezus, die voor ons de eerste en eigenlijke kruisweg is gegaan, vinden we onszelf terug, onze eigen lijdensweg en kunnen we de zin van ons leven ontdekken. In de kruisweg vinden we onze levensweg, die door Jezus Christus tot werkelijk leven gemaakt wordt en in Hem zijn einddoel vindt.
Over de kruisweg kunnen we niet praten of gewoon bekijken; de kruisweg moet je biddend doen.

 

Aan het begin en het einde van de Kruisweg maken we een kruisteken.
Dit als teken dat ook wij ten einde toe de weg willen gaan van de lijdende Heer, die door Zijn Kruis de wereld heeft verlost.
Bij iedere statie wordt gebeden:

 

Wij aanbidden U, Christus en loven U,
omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
En ook: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;
0 God, wees ons, zondaars, genadig.
Jezus wordt veroordeeld.
Jezus neemt het zware kruis op zijn schouders.
Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis.
Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder.
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.
Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.
Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis.
Jezus ontmoet de wenende vrouwen.
Jezus valt voor de derde keer onder het kruis.
Jezus wordt van zijn kleren beroofd.
Jezus wordt aan het kruis genageld.
Jezus sterft aan het kruis.
Jezus wordt van het kruis genomen.
Jezus wordt in het graf gelegd.