Met Palmzondag begint de Goede Week; de benaming Goede Week verwijst naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd.
De Goede Week is de laatste week van de veertigdagentijd die voorafgaat aan Pasen.

Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus, te beginnen met zijn intocht als Messias in Jeruzalem op Palmzondag

Het lijdensverhaal van Christus staat centraal deze week, maar daarmee eindigt het niet. Jezus sterft vrijwillig op het Kruis. Zo zal Hij de weg vrijmaken naar het eeuwig leven bij God voor allen die in Hem geloven.

Het PaastriduŁm van het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer begint met de avondmis van Witte Donderdag; dan vieren wij de instelling van de Heilige Eucharistie.Op  Goede Vrijdag gedenken wij het sterven van Onze Heer Jezus Christus; de Kruisweg wordt dan gebeden en er is een Kruisverering.
Deze dag is een vasten- en onthoudingsdag.

Paaszaterdag (Stille zaterdag) is de rustdag tussen dood en opstanding; op deze dag blijft het 'stil' in de kerk; 's avonds is er dan de Paaswake.

 

Enkele liederen die speciaal deze week gezongen worden kunt u hier vinden.

 

uw reactie