4 april 2015 STILLE ZATERDAG

Vandaag ervaren we de stilte van het graf, terwijl Jezus 'slaapt in de dood', alsof hij rust van zijn aangrijpende lijdensweg. Het is de rustdag tussen dood en opstanding.

 

Vanavond bij de Paaswake zullen we tijdens het credo proclameren dat Jezus nedergedaald is ter helle, dat Hij de poorten der hel vernietigd heeft.  Deze vooravond van het Paasfeest zal staan in het teken van het uitzien naar de opstanding, naar de bevrijding van de zonde en het herstel van ons leven in God.

Uit een oude homilie op Stille Zaterdag

Er gebeurt iets vreemds. . . . God is gestorven in het vlees en de hel beeft van angst. Hij is op zoek gegaan naar onze eerste voorouder, als naar een verdwaald schaap. In groot verlangen om degenen te bezoeken die in duisternis en de schaduw van de dood leven, is Hij heengegaan om de gevangen Adam en Eva van smart te bevrijden.

Toen Adam, de eerste mens die Hij had gemaakt, Hem zag, sloeg hij zich verschrikt op de borst en riep iedereen toe: Mijn Heer zij met u allen. Christus antwoordde hem: En met uw geest. Hij greep zijn hand en richtte hem op met de woorden: Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten.

Ik ben uw God die ter wille van u uw zoon ben geworden. Uit liefde voor u en voor uw nakomelingen beveel Ik nu op eigen gezag allen die gevangen zijn, te voorschijn te komen allen die in duisternis verkeren, verlicht te worden allen die slapen, op te staan. Ik beveel u, slaper, word wakker.

Ik heb u niet geschapen om gevangen gehouden te worden in de hel. Sta op uit de dood, want Ik ben het leven uit de dood. Sta op, werk van mijn handen, u die geschapen bent naar mijn beeld. Sta op, laten we deze plaats verlaten, want u bent in Mij en Ik ben in u, samen vormen wij maar n persoon en we kunnen niet van elkaar worden gescheiden.

Sta op, laten we deze plaats verlaten. De vijand heeft u uit het aardse paradijs gevoerd. Ik zal u niet in dat paradijs terugbrengen, maar ik zal u een troon geven in de hemel. Ik ontzegde u de boom die slechts een symbool van leven was, maar zie, Ik die het leven zelf ben, ben nu n met u. Ik heb cherubijnen aangesteld om u te bewaken zoals slaven worden bewaakt, maar nu laat Ik u door hen vereren. De troon die door cherubijnen wordt gevormd, wacht op u, de dragers ervan zijn snel en bereidwillig. Het bruidsvertrek is versierd, het feestmaal staat klaar, de eeuwige woningen zijn gereed, de schatkamers met alle goede dingen staan open. Het koninkrijk der hemelen is sinds alle eeuwigheid voor u bereid.