29 maart 2015, Palm- en Passiezondag

uitleg Palmzondag

Eerste lezing uit het boek Jesaja 50, 4-7

De Heer heeft mij als een leerling leren spreken, om uitgeputte mensen bij te kunnen staan. Met een woord wekt Hij mij in de morgen, in de morgen wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen. De Heer heeft mijn oor ontsloten, en ik heb mij niet verweerd, en ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan, en mijn wangen aan hen, die mij de baard uitrukten; mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan beschimping en bespuwing. De Heer staat mij bij; daarom kom ik niet bedrogen uit; daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen, ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.

 

Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi (2, 6-11)

Broeders en zusters,
Hij, die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde; en iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.

het Heilig Evangelie (Marcus 14,1-15,47)

Lijdensverhaal uit het Evangelie van Marcus

 

Overweging

Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. (Marcus 11, 9)

Als kunstenaars spreken over contrast dan hebben ze het over het spelen met tegengestelde elementen – licht tegenover donker, klein tegenover groot, ruw tegenover glad. Het is iets wat ze gebruiken om een extra dimensie toe te voegen aan hun werk. Als we ons God indenken als een kunstenaar – wat Hij zeker is – dan kunnen we wel zeggen dat het tafereel van Palmzondag bol staat van de contrasten. God schiep het heelal uit het niets, de sterren en planeten, en Hij houdt elk levend wezen in stand en kent alle haren op ons hoofd. Toch koos deze zelfde ontzagwekkende, almachtige God ervoor om Jeruzalem binnen te rijden op de rug van een ezel. Een groter contrast als dit bestaat toch niet, of weet u er een?

Dat Jezus, onze koning, zijn volk tegemoet rijdt op een nederig lastdier is al een enorm contrast, maar er is meer. Hij kreeg een doornenkroon op zijn hoofd, geen gouden kroon …. Hij werd geslagen en gegeseld in plaats van aanbeden …. En Hij, die de taak heeft om hemel en aarde te oordelen, werd berecht en veroordeeld door velen uit zijn eigen volk.

Dit is de poort naar de Goede Week. Jezus ging door alle pijn en vernedering van het kruis opdat wij verzoend konden worden met God. Hij, die het Leven zelf is, omarmde de dood zodat wij eeuwig leven konden ontvangen.

Houd dit in gedachten tijdens de Eucharistieviering vandaag. Denk tijdens het “Heilig, heilig” aan de burgers van Jeruzalem die hun mantels uitspreidden en met palmtakken naar Jezus zwaaiden. Net als u riepen ze het uit: “Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. ” Maar luttele dagen later sloten zij zich aan bij het Sanhedrin in de uitroep: ”Kruisig Hem!” (Marcus 15,14). En door dit alles, door de contrasten en de ups en downs heen die Hij doormaakte, bleef Jezus liefhebben. Hij bleef vergeven. Hij vergat nooit dat Hij was gekomen om ons allen te redden.

Dus als u deze woorden uitspreekt, doe het dan met de volste overtuiging die u kunt opbrengen. Loof de Heer dat zijn komst zo nederig was. En vraag Hem om u te helpen omgaan met de pijnlijke en uitdagende contrasten in uw eigen leven.

Gebed

Heer, dank U dat U zo nederig naar ons toe gekomen bent! Leer me uw voorbeeld van zelfopoffering en medelijden te volgen. Amen.